A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

Adatvédelem

Adatvédelem

A zaszloweb.hu webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Ezért a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

ADATKEZELŐ (továbbiakban adatkezelő):

adatkezelő: Poliform Top  Kft.

székhely: 2243 Kóka, Pesti utca 48.

adószám: 23589629-2-13

ADATFELDOLGOZÓ (továbbiakban adatfeldolgozó):

adatfeldolgozó: Poliform Bt.

székhely: 2243 Kóka, Pesti utca 48.

adószám: 24434254-2-13

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

név: Netmask Interactive Kft

Cím: 1131. Budapest, Nővér u. 110.

Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17):
+36 70 904 5353

Ügyelet (munkanap 17-9, hétvége):
+36 30 848 4851

Fax: +36 1 700 2465

adatkezelés megnevezése: Webáruház üzemeltetése, hírlevél küldése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

A zaszloweb.hu webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A zaszloweb.hu weboldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztárció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a zaszloweb.hu webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése célok elérése érdekében rögzíti.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

Az alábbi, a regisztráló által megadott személyes adatokat kezeljük: vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, irsz, település, utca, házszám.

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A zaszloweb.hu webáruház a személyes adatok kezelését az adatfeldolgozó telephelyén végzi.

Az adatokat a zaszloweb.hu webáruház és az adatfeldolgozó is bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megtesznek, hogy a regisztrált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személy jogosulatlanul ne ismerhesse meg. A zaszloweb.hu webáruház adatfeldolgozója a személyes adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át a szolgáltatás teljesítése céljából, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A zaszloweb.hu bármikor rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. A vásárló és a zaszloweb.hu közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért sem a zaszloweb.hu, sem az adatfeldolgozó, sem az adatkezelő felelősséget nem vállal.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

 Szerzői jogi védelem, az oldalak használata.

A zaszloweb.hu webáruházat üzemeltető Poliform top Kft. az oldalon megtalálható anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalon található anyagokat nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

Title Text
Nem lépek be.